Aktuálne informácie | O firme | Rozsah činností | Referencie | Fotodokumentácie | Cenník

Priemyselná štvrť 32,
083 01 Sabinov, SLOVAKIA
tel., fax: 00421 51 489 1992
email: ekoinstal@ekoinstal.skVysokotlaké čistenie potrubia
Odvoz a likvidácia domového a nebezpečného odpadu ADR (LAPOL)
Nonstop: 0905 774 897


© 2003 - 2011 Ekoinštal s.r.o. Sabinov